• DRTIČ

    DRTIČ

Dvourotorový drtič DR120 Mini je nejmenší drtič vyráběný v ČR. Uplatnění najde u těch uživatelů, kteří hledají způsob jak ušetřit prostředky vynakládané na odvoz a likvidaci odpadu. Rozměry drceného odpadu jsou limitovány jen půdorysných rozměrech drtící komory. Podrcených velkoobjemový odpad zabírá častokrát jen 10% svého původního objemu. Cena a užitné vlastnosti tohoto drtiče jsou v ideálním poměru a uživateli zaručují rychlou návratnost vložených prostředků a později úspory při nakládání s odpadem. Tento drtič podrtí dřevěné i plastové přepravky a boxy, plastové i plechové kanystry nebo kbelíky, nádoby od barev, ředidel či jiných chemikálií. Snadno zpracuje mnoho forem plastových či pryžových odpadů: PE folie, láhve, desky, profily, odlitky nebo výlisky.